Årets hållbara företag ska utses

Foto: Linda Sundström, Norrmedia

Årets hållbarhetspris är ett av prisen som delas ut på Luleå business awards. ”Hållbarhet är extremt viktigt för oss och vi tror att alla initiativ som visar på ett ansvarstagande kring klimatfrågorna, stora som små, bör uppmärksammas”, säger juryordföranden Lisa Sig Olesen, från Meta. 

Årets hållbarhetspris tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet. Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. 

Sponsor är Meta och juryordförande är Lisa Sig Olesen och Daniel Häggström. 

Varför är det viktigt för er på Meta att stå bakom ett hållbarhetspris? 

– Hållbarhet är extremt viktigt för oss och vi tror att alla initiativ som visar på ett ansvarstagande kring klimatfrågorna, stora som små, bör uppmärksammas. Vi vet att det finns många utmaningar för att uppnå en hållbar verksamhet, men det är en långsiktig investering som inte bara gynnar miljön utan också bidrar till nya affärer. Konsumenternas medvetenhet om hållbarhet är större än någonsin och de granskar och ställer krav, som företag går det inte att komma undan med att inte ha en strategi för sitt arbete framåt. Vi är stolta över att vara en del av att lyfta lokala företag som arbetar hållbart som en del i juryn för Luleå Business Awards Hållbarhetspris, säger Lisa Sig Olesen. 

Hur arbetar ni med hållbarhet inom Meta? 

– Sedan 2020 är Metas globala verksamhet koldioxidneutral och vi använder 100 procent förnyelsebar energi. Vi har också satt ett ambitiöst mål att hela vår värdekedja ska vara klimatneutral till 2030, vilket innebär att vi arbetar nära våra partners för att även deras utsläpp ska reduceras. Det är ett mål som sporrar oss eftersom det också kommer få effekt de platser runt om i världen där vi finns och bidra till att få en större global påverkan. 

Hon nämner också Metas energieffektiva datacenter. 

– Våra datacenter, vilka är centrala i hur vi påverkar klimatet, är bland världens mest avancerade och energieffektiva datacenter. Alla våra byggnader är LEED Gold-certifierade för energi- och vatteneffektivitet, och minsta möjliga miljöpåverkan. Den andra datahallen i Luleå är dessutom först ut av våra byggnader att belönas med LEED Platinum-certifiering, den högsta nivån, vilket vi är väldigt stolta över. Det är såklart resultatet av ett långsiktigt och hårt arbete från hela Meta teamet, men framförallt av våra medarbetare på plats i Luleå. 

– Till detta kommer vårt arbete kring social hållbarhet där det största återkommande initiativet är vårt Community Action Grants som stöttar projekt som drivs av lokala föreningar och skolor. Sen vi öppnade Luleå Datacenter har vi bidragit med över 20 miljoner kronor till detta och genom samarbeten med exempelvis Rädda barnen, Teknikens hus och Ung företagsamhet. Genom att arbeta i partnerskap med lokala närings- och föreningslivet kan vi vara med och bidra till att Luleå blir en bättre plats att bo på. 

Hur viktigt är det för er inom Meta att uppmärksamma företag som är förebilder inom hållbarhet? 

– För oss är det helt självklart eftersom vi varit en del av Luleås lokala näringsliv i flera år nu. Vi måste alla ta ansvar för en positiv utveckling och Luleå business awards är en perfekt arena för att visa upp bra exempel i vår närhet, och vi är stolta över att vara en del av arrangemanget. Hållbarhet är grunden i hur vi designar, bygger och driver våra datacenter, vilket gör det naturligt för oss att sponsra priset inom den kategorien. Vi vet att det finns oerhört många spännande verksamheter med grunden i hållbarhet lokalt, från tjänsteföretag som Noah som gör det lättare för människor att handla lokalproducerat till innovationer kopplade till den gröna industriomställningen som Hybrit med fossilfritt stål, och nu får syn på ännu fler bolag.  

Nu har jurygruppen slagit sig ner och börjat rådslå för att så småningom nominera tre företag eller organisationer. 

– Alla företag som är nominerade är olika och tillför spännande insikter kring hur man kan arbeta med hållbarhet i praktiken och utifrån sina unika förutsättningar. Det är inspirerande att vara en del av processen och lära känna dem närmare. Det kommer att bli en bra diskussion och jurymedlemmarna kompletterar varandra på ett bra sätt, och jag tror vi alla känner att det är ett ärofyllt uppdrag att välja ut de som får skina starkast på själva prisutdelningen. 

Text: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.