Gunnar Eikeland, VD & Erika Mattson, Chef Hållbarhet och Samhälle.

Årets varumärke delas ut av Sparbanken nord

Varför har ni på Sparbanken nord valt att stå bakom priset årets varumärke?
Vi tycker det är intressant med varumärkets många dimensioner och hur du kan koppla det till platsen för att stärka den egna affären samtidigt som du bidrar till platsens attraktionskraft.

Varför är det viktigt att lyfta just företag som satsar på sitt varumärke?
Ett välskött varumärke kan innebära så många dimensioner utöver att skapa kännedom för det egna företaget. Ett varumärke kan fyllas med innehåll som bidrar till stolthet hos medarbetare men också för de som bor på platsen som det förknippas med. Ett varumärke kan också skapa engagemang och bidra till hållbar utveckling för platsen.

Hur har jobbet med att landa i de tre nominerade varit?
Vi har utgått från kriterierna och utifrån det värderat alla nomineringar som kommit in. Vi har också besökt de tre nominerade företagen för att lära oss mer och ställer kompletterande frågor. Vi har många kompetenser i gruppen. Det är roligt att arbetat tillsammans och få olika perspektiv

Vad ser ni mest framemot under Luleå business awards den 3 juni?
Att få träffa Luleås näringsliv och nätverk och såklart att få hylla alla nominerade och pristagare.