Innovativa företag ska hyllas genom nytt pris

Foto: Linda Sundström, Norrmedia

För att bli nominerad i den nya kategorin Årets innovation behöver företaget exempelvis ha en långsiktig hållbarhet och skalbarhet. David Högnelid, jurygruppens ordförande, menar att innovation är allt viktigare med tanke på de stora industrisatsningarna. ”Vi behöver nya sätt att tänka. Innovation är många olika saker, inte bara en teknisk produktförbättring eller utveckling”, säger han. 

Årets innovation är ett nytt pris i Luleå business awards som delas ut för första gången. Det tilldelas det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet. 

Sponsor är LKAB och ALMI Nord och juryordförande är Annika Holmström och Karolina Kollenmark-Andersson från Almi samt David Högnelid och Karoline Carlson, från LKAB. 

Varför är det viktigt att stå bakom ett innovationspris? 

– Vi på LKAB arbetar själva med innovation för våra produkter och i vår affärsmodell. Innovation är själva förutsättningen för den gröna industriella transformationen i norra Sverige med mer än 1 000 miljarder i planerade investeringar. Attraktiva samhällen och regioner behöver många olika typer av företag och verksamheter, både som underleverantörer och partners till de stora industrierna men också som helt självständiga, spännande och växande näringar. Därför tycker vi det är viktigt med ett innovationspris som lyfter goda exempel från vårt lokala näringsliv, säger David Högnelid. 

Hur arbetar ni med innovation på LKAB? 

– Hållbarhet, innovation och kompetens är nyckeln till vår framgång och går att applicera på andra företag också. Hållbarhet och innovation går hand i hand när vi utvecklar koldioxidfri järnsvamp och när vi ska utvinna kritiska mineral från gruvavfall. För att lyckas med det behöver vi dels nya typer av kompetenser i utvecklingsarbetet, men på längre sikt behöver vi många fler engagerade medarbetare till vår nya produktion. 

Han menar att innovation är allt viktigare med tanke på de stora industrisatsningarna. 

– Vi behöver nya sätt att tänka. Innovation är många olika saker, inte bara en teknisk produktförbättring eller utveckling. Det kan också vara ett annorlunda sätt att göra något, ändrade beteenden, effektiviseringar, nya affärsmodeller och tjänster. De stora industrisatsningarna kräver bred samverkan och nytänk för att realiseras, säger han och fortsätter: 

– Vi ska vara stolta över vår industritradition i Norrbotten, det är en stark motor för tillväxt och innovation. 

Hur viktigt är det för er på LKAB att uppmärksamma företag som är förebilder inom innovation? 

– Det behövs ledare som visar vägen för andra att följa, att uppmärksamma innovativa företag och produkter kan dels hjälpa dem som uppmärksammas, men också inspirera andra att ta efter. 

Text: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.