"Digitaliseringen är viktigare än någonsin"

Årets Digitalisering ett nytt pris för i år, men det bygger på de gemensamma kriterierna för de tidigare priserna Årets IT-organisation och Årets IT-Norrbottning. Det är Dataföreningen som står bakom utmärkelsen.

-Vi har förnyat och gjort priset mer tidsenligt. Det är viktigt med en utmärkelse som uppmärksammar framsteg och initiativ inom digitaliseringen, säger Evelina Rydeker, Dataföreningen Norrbotten.

Varför är det viktigt?
-Dataföreningens vision är ett hållbart, demokratiskt och humanistiskt samhälle, där digitaliseringen ger alla möjlighet att påverka och förbättra sina liv, vi arbetar för att alla ska få ta del av digitaliseringens framsteg.

Vad är syftet med priset?
– Vi vill öka intresset och bidra till en diskussion kring digitalisering och att fler ska få ta del av detta. Norrbotten är fantastiskt innovativt och det är viktigt att lyfta förebilder som kämpar för den här frågan.

Hur känns det att dela ut pris just detta år?
– Det är ju ett märkligt och jobbigt år på många sätt. Just därför känns det viktigt att lyfta ljuspunkter och förebilder. Just inom digitaliseringen har det skett många framsteg just detta år, på grund av pandemin. Många ser nu alla möjligheter som finns inom digitaliseringen. De nya digitala mötesformerna är den tydligaste utvecklingen där som många företag gjort stora framsteg inom. Med bra uppkoppling och framsteg inom digitaliseringen kan vi känna mer närhet – på avstånd. 

Hur jobbar ni i juryn för att komma fram till en vinnare?
– Det är vi i Dataföreningen Norrbottens styrelse som tillsammans jobbar med detta. Vi använder våra kontaktnät för att få fram nominerade som vi sedan tittar på tillsammans och gemensamt kommer fram till det företag eller den organisation som gör sig mest förtjänt av det här priset.

Juryn består av: 
Dataföreningens styrelse: Evelina Rydeker, Karin Jansson, Jonny Halvarsson, Carl Lundqvist, Sarah Tibell, Jesper Jonsson. 

Det här är priset Årets Digitalisering:
Priset “Årets Digitalisering 2020” kommer att gå till ett företag eller organisation som på ett framgångsrikt sätt visat möjligheter med digitalisering. Vi vill med priset inspirera och visa på hur digitalisering ger ökad nytta, kreativitet och innovation i Norrbotten. 

Text och foto: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.

Våra stolta partners

projektägare

medarrangör