Hon jobbar med digitalisering i vardagen

Förra året var det Agneta Hedenström som tog emot ett av Dataföreningens priser – Årets IT-Norrbottning. Agneta jobbade då som digital utvecklare för grundskolan inom Luleå kommun. Hon prisades bland annat för sitt initiativ till att utbilda Luleå kommuns förstelärare i matematik inom programmering.

– Det var häftigt, bara att bli nominerad var stort och chockerande. Jag tänkte att en IT-Norrbottning är en person som jobbar inom IT-branschen och uträttar stordåd och revolutionerande saker. Men när jag insåg syftet med priset så förstod jag hur viktigt det faktiskt är.

Hur menar du då?
– Ja men att priset lyfter arbete i vardagen som jobbar med just digitaliseringsfrågor. Att det är viktigt att det sker arbete på alla plan och inom alla områden.

Vad har det här priset haft för betydelse för dig?

– Till en början var det många som uppmärksammade detta. Det var folk från hela landet som hörde av sig och gratulerade. Det öppnade en del dörrar och visade på hur vi jobbar med de här frågorna.  

Vad har hänt för dig sedan du tog emot priset?
– Jag jobbar fortfarande med digitaliseringsfrågor, men har lämnat kommunen och jobbar nu på Luleå tekniska universitet.  Jag är pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalisering i undervisningen vid Högskolepedagogiskt centrum. Det innebär att jag bland annat jobbar med frågor om lärande i digitala miljöer, ett exempel nu i Coronatider är hur online-undervisningen kan göras bättre och då ur ett forskningsnära perspektiv.

Hur viktigt tycker du det är med priser just detta år?
– Jag tänker att det är särskilt viktigt detta år. Att titta på vilka som lyckats i den nya verkligheten som vi alla ställts inför. Att lyfta fram förebilder som har kunnat ställa om och jobbat med digitaliseringen på ett lyckosamt sätt.

Text och foto: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.