Kommunen vill hylla goda förebilder

Luleå kommun har delat ut Företagarstipendiet sedan 1983. Stipendiet finns till för att lyfta fram företagare som är goda förebilder samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050. Det är tf kommunalråd Fredrik Hansson som kommer dela ut årets stipendium.

Varför är det viktigt för Luleå kommun att dela ut det här stipendiet?
– Vi vill synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och också för alla Lulebor. Vi vill också att stipendiet ska bidra till att vi når visionen om Luleå år 2050. Ett livskraftigt och växande näringsliv gör att Luleå kommun får de skatteintäkter som behövs för att exempelvis ha en skola i framkant och en trygg äldreomsorg.

Vad krävs för att vinna
– Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens insats som är i fokus. Företaget ska vara finnas Luleå kommun eller ha sitt huvudkontor i kommunen. Priset är, förutom äran, ett stipendium på 15 000 kronor.  

Hur jobbar ni för att komma fram till vinnaren?
– Det är framförallt två saker som bedöms. I vilken utsträckning bidrar företagaren till ett gott företagsklimat och/eller en bred och växande arbetsmarknad.

Hur är känslan att dela ut pris under detta märkliga år?
– Ja, det har verkligen varit ett märkligt år. Det känns särskilt viktigt ett år som detta eftersom vi vet hur kämpigt många företagare har haft det. Det är nu än viktigare att stärka och uppmuntra det lokala näringslivet.

Hur viktigt tycker du det är att dela ut priser och lyfta förebilder just i år? – Det är alltid viktigt att lyfta förebilder och synliggöra framgång. Vi vet inte ännu hur smittspridningen fortsätter och lång tid det kommer att ta för samhället att återhämta sig. Det vi vet är att vi behöver vara uthålliga. Därför är det extra viktigt för oss i år att visa att vi på olika sätt hjälps åt.

Text och foto: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.

Våra stolta partners

projektägare

medarrangör