Prisar dem som inspirerar framtidens företagare

Årets UF-ambassadör utses årligen av Ung Företagsamhet. Priset ska gå till en person som på något sätt jobbar för att stärka unga människor i deras tro på sig själva och sin egen företagsamhet. Carolina Heimdahl leder juryns arbete.

Varför är det viktigt för er att stå bakom detta pris?
– För oss är det jätteviktigt att, på alla sätt vi kan, synliggöra arbetet och prisa dem som jobbar för att få fler unga människor att vilja bli egenföretagare. Det är viktigt med förebilder för att själv våga satsa.

Vad är syftet med priset?
– Det är just att synliggöra det arbetet som görs av så många människor, på olika sätt. Priset är brett och kan gå till vem som helst som jobbar i den linje som vi på Ung Företagsamhet står för. Det kan vara en lärare, en mentor, en elev eller tidigare elev. För i slutändan handlar allt om samverkan mellan näringslivet och ungdomarna.

Hur känns det att dela ut pris under detta, märkliga år?
– Jag är övertygad om att det är ännu viktigare i år att dela ut priser. En utmärkelse kan inge hopp och visa på alla möjligheter som finns i vår region. Det blir ett arbete som sker över generationsgränser och mellan skola och näringsliv. Vi kan inte vänta på att de unga blir äldre och är redo att anställas, jobbet måste ske nu och hela tiden. Det är så oerhört viktigt för framtiden att unga känner en tro på sig själva och en framtid i Norrbotten.

Hur jobbar ni i juryn för att komma fram till en vinnare?
– Det är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över hela året. Vi har god kännedom om personer som jobbar på det här sättet. Det handlar om att samla ihop dessa och titta på vilken person är mest värd att vinna just detta år.

Kriterierna för att vinna:
Ung Företagsamhet vill lyfta fram en person som arbetar i UF:s anda: ”För att stärka unga människor i deras tro på sig själva och sin egen företagsamhet”.

Vinnaren ska vara verksam i Luleå. Hen kan vara en skolledare, lärare, nuvarande elev, tidigare elev (alumn), rådgivare (mentor för UF-företag) eller annan samarbetspartner från näringslivet. Personen ska under innevarande läsår ha utfört en eller flera konkreta insatser som visar att personen tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

Årets UF-ambassadör delas ut i samarbete med Ung Företagsamhet.

Text: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.

Våra stolta partners

projektägare

medarrangör