Stabila företag lyfts fram i rampljuset

Årets guldkorn har delats ut sedan år 2017 och det är advokatbyrån Kaiding som står bakom utmärkelsen. Priset infördes för att komplettera med en priskategori som fokuserar på ”gamla trotjänare” inom näringslivet och lyfta fram dem i rampljuset. Juryn består i år av sju personer och ordförande är Peter Olofsson från advokatbyrån Kaiding.

Varför är det viktigt för er att stå bakom detta pris?
– Vi vill uppmärksamma företag som funnits länge och stått stadigt genom konjunkturer och förändringar. Priset hade lika gärna kunnat heta Årets stabila grundsten

Hur känns det att dela ut pris under detta, märkliga år?
– Det känns självklart att priset ska delas ut även detta år, kanske särskilt viktigt i år känner vi. Stabilitet ska uppmärksammas och glädje skapas även märkliga och tunga år tycker vi.

Hur jobbar ni i juryn för att komma fram till en vinnare?
– Alla jurymedlemmar har från första början haft en dialog och har kommit med förslag som vi gemensamt år efter år utvärderar och kompletterar samt använder. I år är har vi hanterat juryarbetet digitalt och det har gått bra, vi söker som sagt inte heta nyheter utan vi arbetar med stabila fakta.

Juryn består av:
Peter Olofsson, Advokatbyrån Kaiding
Eric Eklund, Swedbank
Anna Edin, Nordea
Gunilla Niska, Grant Thornton
Ulrika Olausson, Handelsbanken
Thomas Taavo, PwC
Jan Berlin, SEB
Tidigare har och framöver kommer även representant från vår näringslivsorganisation att vara med.

Tidigare vinnare:
Heri AB – 2017
Alviks Trafik – 2018
Holms konditori – 2019

Det här är priset Årets Guldkorn:
Den stabila grunden i Luleås näringsliv återfinns många gånger i led där uppmärksamhet inte hör till vardagen. Folk går till jobbet och levererar, arbetstillfällen upprätthålls och skapas, verksamheter drivs med fast hand vidare och mervärden samt glädje skapas i regionen. När detta dessutom sker under lång tid finns det en särskild anledning att uppmärksamma, högtidlighålla och fira.

Text och foto: Norr Media

Våra stolta partners

projektägare

medarrangör