"Vi är med även under pandemitider"

För att kamma hem det ärofyllda tillväxtpriset inom Luleå Business Awards krävs en positiv ekonomisk utveckling. Dessutom spelar resultat som ökad omsättning och fler anställda in. Möt Rolf Larsson, Deloitte, som är mångårig juryordförande med stor erfarenhet av företag som vill och lyckas växa.

Varför är det viktigt för er på Deloitte att stå bakom tillväxtpriset? 
– Det är nu det 16:e året som Deloitte står bakom priset och jag har haft förmånen att dela ut det under 15 av de 16 åren vilket naturligtvis känns fantastiskt. Att uppmärksamma företag som växer är viktigt för oss på Deloitte. Tillväxtföretagen gör affärer med andra företag som därmed också växer. Stat och kommun får in skatter som i sin tur nyttjas för olika typer av infrastruktursatsningar som bidrar till ytterligare affärer. Någon skall bygga vägarna, husen och avloppen, någon kommer att dra nytta av dessa investeringar, någon konsumerar. Kort och gott så blir det ringar på vattnet samtidigt som framgång föder framgång.

Hur känns det att dela ut pris under detta år med covid-19 som påverkar oss alla, på olika sätt? 
– Vi på Deloitte var ganska avvaktande initialt. Men när vi fick höra att det inte blir någon fysisk gala utan en digital variant så kändes beslutet givet. Vi är med även under pandemitider. Vi vill även fortsättningsvis uppmärksamma företag som växer och utse värdiga vinnare som klarar av att växa uthålligt med lönsamhet, men som också har förmågan att ta hållbarhets- och jämställdhetsfrågorna på allvar.

Berätta mer om hur ni jobbar i juryn för att komma fram till en vinnare!
– Hela Luleåregionen scannas av. Vi sticker ut bland övriga priskategorier såtillvida att vi inte har någon öppen nomineringsprocess. Juryn träffas två gånger där vi först går igenom träfflistan och där väljer ut de företag som bäst uppfyllt de högt ställda kraven. Vid den andra träffen så utser vi vinnaren. Det som främst skiljer juryarbetet mot tidigare år är att vi inte genomfört några fysiska möten vare sig med företagen eller inom juryn.

Text: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.