Om Luleå Business Awards

Evenemanget Luleå Business Awards uppmärksammar och hyllar näringslivet i Luleå, visar på goda förebilder och inspirerar till företagande. Luleå Business Awards är Luleås viktigaste mötesplats för nätverkande och affärskontakter och årets bästa mingeltillfälle.

Luleå Business Awards har arrangerats sedan 2003 och hade fram till 2016 namnet Näringslivets Pris. Syftet med evenemanget, som är väletablerat och håller mycket hög kvalitet, är att hylla näringslivet i Luleå. Luleå Business Awards lyfter fram goda förebilder och synliggör modiga och driftiga entreprenörer som arbetar för utvecklingen av Luleå. Evenemanget är en viktig arena för nätverk och affärer med ett välkomnande klimat där jämställdhet är en given grundpelare.

Projektägare och arrangör

Initiativtagare och projektägare är Luleå Näringsliv som för att möjliggöra evenemanget samverkar med ett antal näringslivsaktörer och Luleå kommun. Arrangör är Norrbottens Media.