Hjärnbalken
Årets Hållbarhetspris

Kriterier

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer.

Så här går nomineringen till:

Alla kan nominera och föreslå kandidater till priset som delas ut på Gala Night 19 oktober. Nomineringsformulär finns på webben tom den 8 juli.

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier. Juryn utser tre slutnominerade varav en vinnare.

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Våra stolta partners

Platina

Guld

Silver

Brons

Arrangör

Eventpartner