Hjärnbalken Årets varumärke

Kriterier

De två viktigaste kriterierna för ett starkt varumärke är
1) att flera har hört talas om det och
2) att de har en positiv bild av varumärket.

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Så här går nomineringen till:

Alla kan nominera och föreslå kandidater till priset som delas ut på Gala Night 19 oktober. Nomineringsformulär finns på webben tom 8 juli.

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier. Juryn utser tre slutnominerade varav en vinnare.

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Våra stolta partners

Platina

Guld

Silver

Brons

Arrangör

Eventpartner