Luleå kommuns Företagarstipendium

Kriterier

Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.

Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.

Vid urvalet av stipendiater är det framför allt två saker som bedöms:

Bidrar företagaren till:

  • ett gott företagsklimat och/eller
  • en bred och växande arbetsmarknad

 

Så här går nomineringen till:

Kommunstyrelsen utser stipendiaten. Kvalitet & samhällsutveckling lämnar förslag på 2-4 stipendiekandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott. Hälften av förslagen till stipendiater som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kvinnor.

Stipendiet delas ut på Business Evening 11 maj.

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Våra stolta partners

Platina

Guld

Silver

Brons

Arrangör

Eventpartner