symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
Hållbarhetspris

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Årets Hållbarhetspris delas ut av av Meta.

Vinnare 2021

HSB NORR

Motivering: ”HSB Norr visar upp en holistisk syn på hållbarhet, vilket synliggörs genom deras systematiska och strategiska arbete för miljömässig och social hållbarhet. Företaget arbetar i en bransch där hållbarhet kan vara en utmaning i sig, men genom sina initiativ är de en inspiration för såväl hela branschen som för sina kunder. Bland annat har företaget flest certifierade projekt enligt miljöbyggnad silver i Luleå, vilket innebär ett tryggt, hållbart och miljövänligt boende.”

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
Tillväxtföretag

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

Årets Tillväxtpris delas ut av Deloitte. 

Vinnare 2021

Unik Sweden

Motivering: ”Genom innovation och produktutveckling har Unik skapat tillväxt i sitt bolag under en tid som, minst sagt, kan beskrivas som utmanande. Vinnaren visar dock att kriser föder nya idéer och med mångfald och jämställdhet som ledord kan vinnaren på många sätt betrakta sig som… Unik.”

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

ÅRETS
FÖRETAGARE

Årets Företagare delas ut årligen av organisationen Företagarna. Det är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för företagare.

Vinnare 2021

Itsab
isakssons tryckluftsservice

Motivering: ”Företaget grundades 1985 och är en viktig kugge i länets näringsliv. De servar våra basindustrier så att deras processer fungerar och har jour dygnet runt för att säkra driften. De är specialister på luft och gaser, på tryckluft, syrgas, ånga, vakuum, kompressorer och pumpar och jobbar även med medicinska gaser på våra sjukhus.”

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
Varumärke

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Årets Varumärke delas ut av Sparbanken Nord. 

Vinnare 2021

Bastard burgers

Motivering: ”Sann sitt ursprung har årets vinnare fortsatt att växa och stärka sitt varumärke. Genom en lyhörd och inkluderande kommunikation har vinnaren klarat av att vidga sin målgrupp och samtidigt behålla sin personlighet. Med stolta medarbetare som andas och lever varumärket, och genom ett engagemang för Luleås föreningsliv och unga, har man skapat ett eget sätt att vara och en lokal stolthet som följer med hela vägen när årets varumärke tar Luleå till New York.”

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
innovation

Priset tilldelas till det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet.

Årets Innovation delas ut av LKAB och Almi. 

Vinnare 2021

zpark

Motivering: ”Årets innovation är inte bara en produkt eller tjänst, det är en idé och ett system där samhällsnytta, kundnytta och affärspotential går hand i hand. Den här innovationen har en positiv påverkan och svarar på vår tids största utmaning, klimatkrisen. Vår tro är att årets innovation kommer vara en långsiktig lösning och är så mycket mer än två hål i en stolpe. Det är en hel laddinfrastruktur som erbjuder en smart och hållbar lösning där vi kan ladda bilen, kontrollera kostnader, balansera elnätet och mer därtill!”

Våra stolta partners

Platina

almi-1
Meta_lockup_positive primary_RGB
sparbanken_nord_pos
DeloitteNY-5
LK_logo_2rad_RGB

Projektägare

Medarrangör