symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
Hållbarhetspris

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Årets Hållbarhetspris delas ut av av Meta.

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
Tillväxtföretag

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

Årets Tillväxtpris delas ut av Deloitte. 

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

ÅRETS
FÖRETAGARE

Årets Företagare delas ut årligen av organisationen Företagarna. Det är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för företagare.

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
Varumärke

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Årets Varumärke delas ut av Sparbanken Nord. 

symbol_hjarbalk

HJÄRNBALK

Årets
innovation

Priset tilldelas till det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet.

Årets Innovation delas ut av LKAB och Almi. 

Våra stolta partners

Platina

almi-1
Meta_lockup_positive primary_RGB
sparbanken_nord_pos
DeloitteNY-5
LK_logo_2rad_RGB

Projektägare

Medarrangör