Årets Nya Företagare

Kriterier

Årets nya företagare berikar Luleås näringsliv med nya sätt att tänka. Genom att erbjuda en unik produkt eller tjänst utmanas det redan etablerade. De har lagt grunden för en hållbar tillväxt och framgångsrikt företagande.

Vinnaren/vinnarna skall utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är att redan från början tänka utanför sin egen hemmamarknad.

 Så här går nomineringen till

Juryn gör ett urval av företag som berikar Luleås näringsliv med nya sätt att tänka. Urvalet görs på etableringsår (företagaren ska aktivt ha drivit sitt företag maximalt 6 år med start genom förvärv eller från grunden) samt en bedömning av om företagaren lagt grunden för långsiktig och hållbar tillväxt i sitt företag. I bedömningen av tillväxtgrund tar juryn i beaktande export utanför kommunen/länet/landet.

Vinnaren av vårt pris ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. I bedömningen av god förebild lägger vi särskild vikt vid jämställdhets- och miljöfrågor. Bland annat ser vi till företagarens ålder/kön/etniska bakgrund/miljöpåverkande aspekt samt uppvisande av mod, uthållighet och engagemang. Andra faktorer som vägs in är ett utmanande av det etablerade genom unika produkter/tjänster, affärsidéer och/eller marknadsföringsmetoder/-kanaler.

Priset delas ut på Business Evening våren 2020.