Årets UF-ambassadör

Kriterier

Ung Företagsamhet vill lyfta fram en person som arbetar i UF:s anda: ”För att stärka unga människor i deras tro på sig själva och sin egen företagsamhet”.

Vinnaren ska vara verksam i Luleå. Hen kan vara en skolledare, lärare, nuvarande elev, tidigare elev (alumn), rådgivare (mentor för UF-företag) eller annan samarbetspartner från näringslivet. Personen ska under innevarande läsår ha utfört en eller flera konkreta insatser som visar att personen tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

Så här går nomineringen till:

Skolledare, lärare, UF-elever, rådgivare och samarbetspartners i Luleå får möjlighet att nominera kandidater via en Simple Sign-up länk som de får i ett mejlutskick. Länken läggs även ut på UF Norrbottens Facebook-sida. Möjligheten att nominera pågår mellan 20 mars – 4 april.

De nominerade kandidaterna presenteras sedan för en jury. Juryn består av personal från UF-kontoret, en styrelsemedlem för UF Norrbotten och en partner. Juryns sammansättning ska vara varierad sett till ålder, kön och bakgrund/kompetens. Juryn väljer ut tre kandidater och en vinnare.
Kandidaterna väljs dels baserat på lämnad motivering, dels på det som de nominerade presterat under innevarande läsår.

Priset delas ut på Business Evening våren 2020.