Hjärnbalken Årets Hållbarhetspris

Kriterier

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet. Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer.

Så här går nomineringen till:

Alla kan nominera och föreslå kandidater till priset som delas ut under hösten 2020. 

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier. Juryn utser tre slutnominerade varav en vinnare.