Hjärnbalken Årets nyetablering

Kriterier

Tilldelas det företag eller den verksamhet som har startat, avknoppats eller etablerats i Luleå under de två senaste åren och som tillför nytänkande. Exempelvis genom lansering av en ny bransch, affärsmodell, tjänst, produkt, metod eller liknande. Företaget får gärna har internationell anknytning.

Så här går nomineringen till:

Alla kan nominera och föreslå kandidater till priset som delas ut på Gala Night den 18 oktober. 

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier. Juryn utser tre slutnominerade varav en vinnare.