Hjärnbalken | Årets tillväxtföretag

VINNARE 2020 – NYAB

MOTIVERING

Årets vinnare har haft en enastående tillväxt på en mogen och tuff marknad. Med starkt fokus på medarbetarna, företagskulturen och det framtida samhället har bolaget under de senaste åren uppvisat en synnerligen imponerande utveckling och ett gediget förtroende hos kunderna.

Årets Tillväxtföretag delas ut i samarbete med Deloitte Luleå.

MER OM ÅRETS företagare 2020

Se vinnarintervjun med Johan Larsson nedan.

INTERVJU MED JOHAN LARSSON

En enastående tillväxt på en mogen och tuff marknad. Det har NYAB lyckats med och därför får företaget nu ta emot Årets tillväxtpris. ”Vi är långt ifrån att slå av på takten”, säger Johan Larsson, grundare och vd.

NYAB, som grundades för sju år sedan, har på kort tid vuxit till en koncern som i dag omsätter 1,4 miljarder kronor. Enligt grundare Johan Larsson har det varit en minst sagt spännande resa – där målet ännu är långt, långt bort.

– Någonstans handlar det om att en grupp människor, under min ledning, bestämde sig för att göra den här resan tillsammans. Att vi kunnat parera och hålla undan egon, känna tillit till varandra och lägga huvudfokus på företaget och dess utveckling är bidragande anledningar till att vi har lyckats så bra som vi gjort, berättar han.

Och nu står det alltså klart att företaget får ta emot Luleå business awards hjärnbalk, Årets tillväxtpris, som delas ut av Deloitte.

Vad betyder utmärkelsen för dig och bolaget?
– Jättemycket! Det känns bra och roligt. Framför allt är det glädjande med ett pris som inte är personligt – utan något som vi alla i bolaget kan ta till oss av.

Vill du säga något till dina medarbetare?
– Jag vill ödmjukast tacka för att jag har förmånen att få ha deras förtroende och leda NYAB på den här resan. Jag hoppas att alla känner att de bär en stor del till det här priset. Laget är större än jaget.

Den växande verksamheten är specialiserad på anläggning- och infrastrukturprojekt. Utöver detta bedrivs även en kompletterande byggverksamhet. Koncernen består av totalt fem affärsområden med närmare tvåhundra medarbetare. Framgångsfaktorer är, enligt Johan Larsson, bland annat en snabbfotad organisation med bra kultur, som välkomnar kreativitet och innovation och samtidigt är vass på omvärldsbevakning. 

– En kultur är svår att konstruera. Genom att vara dem vi är, ha en öppenhet och transparens kring planer och mål, samt inte ha så starka hierarkier skapar en kraft underifrån. Alla får utvecklas, rätt människor får göra karriär, bra ledare blir chefer och så vidare, säger Johan Larsson.

Mycket har hänt – men mer är på gång. Trots pandemitider fortsätter bolaget att växa.

– I det kortsiktiga perspektivet ser vi en avmattning i vår byggverksamhet, till följd av pandemin. Men vi har valt att exponera oss mot infrastruktur och anläggning där vi ser att i historiskt dåliga tider passar staten på att satsa ännu mer på infrastruktur, med andra ord är inte vi oroliga för vår huvudmarknad – det kan rent av bli till vår fördel. Men naturligtvis är det tråkigt att det drabbar andra aktörer väldigt hårt, säger Johan Larsson och fortsätter:

– NYAB har mycket utveckling kvar. Stora saker är på väg att hända. Några större satsningar är klara i februari eller mars nästa år – går de vägen kommer omsättningen vara mer än dubblerad redan 2022.

Text: Norr Media
Du hittar även artikeln på norrbottensaffärer.se.

Kriterier

Priset uppmärksammar företag som satsar för att växa.

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska tillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier.

Årets Tillväxtföretag delas ut i samarbete med Deloitte.

Priset delas ut under hösten 2020.