Hjärnbalken Årets Unga Företagare

Kriterier

Det finns många initiativrika unga Luleåbor som tar saken i egna händer och skapar en plattform för sin egen framtid. På så sätt bidrar de på ett strålande sätt till Luleås tillväxt.

Priset tilldelas en ung och modig företagare som driver ett företag med utvecklingspotential. Företagaren är max 35 år. Företaget andas nytänkande; exempelvis i form av nya affärsmodeller, kreativitet, okonventionella vägval eller öppenhet för samarbeten i nya former eller med nya aktörer.

Så här går nomineringen till:

Alla kan nominera och föreslå kandidater till priset som delas ut på Gala Night den 19 oktober. Nomineringsformulär finns på webben tom 8 juli.

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier. Juryn utser tre slutnominerade varav en vinnare.