Luleå kommuns Företagarstipendium

Kriterier

Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.

Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.

Vid urvalet av stipendiater är det framför allt två saker som bedöms:

Bidrar företagaren till:

  • ett gott företagsklimat och/eller
  • en bred och växande arbetsmarknad

Så här går nomineringen till:

Kommunstyrelsen utser stipendiaten. Kvalitet & samhällsutveckling lämnar förslag på 2-4 stipendiekandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott. Hälften av förslagen till stipendiater som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kvinnor.

Stipendiet delas ut på Business Evening 11 maj.