Luleå kommuns Företagarstipendium

VINNARE 2020 – OZONEAIR

MOTIVERING

Johan Lundberg har en unik förmåga att fånga idéerna och göra dem till produkter och lönsam verklighet. En innovatör och entreprenör som verkar med utgångspunkt i Luleå på en global marknad. En polstjärna i Luleås näringsliv som tagit de första stegen på en tillväxtresa.

INTERVJU MED OZONEAIRS GRUNDARE JOHAN LUNDBERG

På kort tid har Ozoneair blivit en viktig aktör på marknaden. Nu tilldelas grundaren Johan Lundberg kommunens företagarstipendium.

Grattis till stipendiet!
– Tack! Det känns väldigt bra. Kul att de senaste årens hårda arbete uppmärksammas. 

Vad har arbetet inneburit?
– Det har tagit lång tid att bygga upp firman, få ut produkten på marknaden, få igång försäljningen  och få upp volymen samtidigt som vi bibehåller lönsamheten. I dag är vi tio anställda på kontoret men vi arbetar med ett femtiotal konsulter löpande. Det blir mycket projektledning från kontoret just nu.

Vad har gjort er så framgångsrika?
– Det är en tacksam produkt att sälja. Sedan drog många bolag ner kraftigt på sina marknadsbudgetar och avbokade stora kampanjer i och med corona. Men vi valde att satsa i stället. Det gjorde att vi fick bra priser på bra ytor och kunde nyttja det till vår fördel. 

Har du alltid drömt om att driva företag?
– Ja, jag har alltid känt att jag vill bli entreprenör. Mina föräldrar har haft eget företag, så det har blivit lite den vägen.

Vad har du för framtidsvisioner?
– Vi kommer att försöka utöka marknaden i Sverige och samtidigt etablera oss i nya länder. Dessutom ska vi lansera nya produkter. Nu har vi till exempel inlett ett forskningssamarbete med Luleå tekniska universitet där vi kollar på en tvättboll som du sätter i tvättmaskinen. Den använder en kombination av ozon och ultraljud och med den kan man tvätta på låga temperaturer, tjugo till trettio grader, med inget eller väldigt lite tvättmedel. Den tror vi kan bli intressant.

Utdelare av stipendiet var Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå.

Var det ett enkelt val?
– Det var bra kandidater men det kändes ganska självklart. Jag tycker det är fantastiskt att läsa om Johans och Ozoneairs resa. Det är riktigt imponerande. Dessutom är det extra glädjande att han är en ung entreprenör. Kommunstyrelsen har enig i valet.

Text och bild: Norr Media
Du hittar även artikeln på norrbottensaffärer.se.

Kriterier

Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.

Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.

Vid urvalet av stipendiater är det framför allt två saker som bedöms:

Bidrar företagaren till:

  • ett gott företagsklimat och/eller
  • en bred och växande arbetsmarknad

Så här går nomineringen till:

Kommunstyrelsen utser stipendiaten. Kvalitet & samhällsutveckling lämnar förslag på 2-4 stipendiekandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott. Hälften av förslagen till stipendiater som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kvinnor.

Stipendiet delas ut under hösten 2020.