Vinnare

Här är alla vinnare från Gala Night 2018. Fler ärofyllda priser delas ut nästa år.

Årets Guldkorn

Alviks Service

”Den stabila grunden i Luleås näringsliv återfinns ofta där uppmärksamhet inte hör till vardagen. Folk går till jobbet, verksamheter drivs tryggt vidare och skapar mervärden i regionen. När detta sker under lång tid och över fyra generationer finns det särskild anledning att hylla och fira. Till ”Årets Guldkorn” har juryn utsett Alviks Service AB med dotterbolag som bland annat Alviks Trafik och Nex Resebyrå. Från mjölkleveranser under 1920-talet och transporter till Petsamo under krigsåren i Finland, till dagens fina service har Luleå här gedigna verksamheter som väl symboliserar stabilitet och långsiktighet”.

Hjärnbalekn Årets Nyetablering

Bastard Burgers

”Med en snabb expansionstakt har företaget lyckats bibehålla sitt fokus på kvalitet, hållbarhet och en god personalpolitik. Företaget har etablerat sig med besked och sträcker sig numera långt utanför Luleås kommungräns. Med sin tydliga strategi och sin enorma drivkraft har företaget blivit en trendsättare inom sin bransch. Årets nyetablering är Bastard Burgers”.

Hjärnbalken Årets Varumärke

Bastard Burgers

”Med ett genomtänkt varumärke, en förkärlek till norrländska råvaror och sitt starka engagemang för hållbarhet och attraktiva arbetsmiljöer har företaget skapat en hamburgerfeber som sveper genom Sverige. Vilken varumärkesresa. Grattis Bastard Burgers”.

Hjärnbalken Årets Hållbarhetspris

Gneis

”Med en ambition att ständigt ligga ett steg före marknaden har detta företag förändrat konsumenters beteende till en mer hållbar konsumtion. För att detta ska verka krävs ett väl genomtänkt kvalitets- och kontrollarbete och självklart har de det. Tack för ett otroligt hållbarhetsarbete och grattis Gneis”.

Årets Samhällsbyggnadspris för livet i staden

Havsstrand – pumpstation P 42

Ansvarig arkitekt Niklas Granljung vid a och d arkitektkontor och ljusdesigner Jan Forsmark, Designat ljus Europa

”Vi vill här uppmärksamma kreativiteten i omvandlingen av ett vardagligt och nödvändigt nyttoelement – till ett skulpturalt tillskott i staden.
Med sin effektfulla ljusupplevelse skapar den ett nytt spännande blickfång till Luleå.
Den är hållbar, beständig och nyskapande. Den fångar staden, stålet, havet, ljuset och den konstnärliga lekfullheten i ett större publikt sammanhang.”

Hjärnbalken Årets Tillväxtföretag

Lindströms Transport

”Schyssta villkor, hållbarhet och jämställdhet utgör ledorden för verksamheten som har vuxit kraftfullt de senaste åren. Familjeföretaget har satsat på fler anställda och förbättrade tjänster och transporterar dagligen allt från livsmedel till schaktmassor. Företaget strävar efter att vara det ledande åkeriet i Norrbotten där alla vill jobba.”

Hjärnbalken Årets Unga Företagare

Simon Johansson

”Simon Johansson har med stor beslutsamhet tagit familjeföretagen till en ny nivå och visar prov på sitt sinne för affärer i de olika branscher där han tagit en stadig marknadsposition. Företagen drivs med stort engagemang, hög kunskap och en vilja att ständigt hitta bra lösningar för att tillgodose expansion och förändrade behov. Företagen Stålstaden och Välstädat har visat upp en stark tillväxt i omsättning och antal anställda samt visat på en bra lönsamhet sista åren”.

Årets Nytänkare

Stefan Lindbäck

”Denna person har litat på sin magkänsla och utvecklat det som funnits med i generationer. Hen är en visionär och har en aldrig sinande nyfikenhet vilket har visat sig bidra till ett helt nytt skapande, nya framgångar och nya affärsmöjligheter. Hen har ett långsiktigt samarbete med forskning och universitet för att ständigt gå mot framtiden. Att dessutom, i en traditionell bransch, envist arbeta inkluderande och normbreddande har lett till att årets nytänkare 2018 är Stefan Lindbäck”.