Vinnare

Här är alla vinnare från 2019, Gala Night och Business evening.

LULEÅ KOMMUNS FÖRETAGARSTIPENDIUM

Meramedia

”Meramedia är ett av Luleås tillväxtföretag. Företaget är en kommunikationsbyrå som har som ledstjärna att göra skillnad – för en plats eller för ett företag. Meramedia har haft betydelse för både luleåbornas upplevelse av sin stad och bilden av Luleå ute i landet. Meramedia hjälper kunder att synas, stakar ut digitala vägar och skapar möten mellan människor. Meramedia – en bukett av kompetens.”

ÅRETS IT-NORRBOTTNING

Agneta Hedenström

”Agnetas engagemang för att digitalisera grundskolan i kombination med hennes engagemang för en jämställd IT- och teknikbransch gör henne till en stark förebild och IT-profil i Norrbotten. Agneta brinner för att utveckla IT i grundskolan och för att öka ungdomars intresse för ny teknik. Med programmering som ett naturligt verktyg i skolans alla ämnen ger hon killar och tjejer samma förutsättningar att upptäcka möjligheterna med IT, vilket också främjar en långsiktig jämställd kompetensförsörjning och utveckling inom IT-branschen och samhället.

ÅRETS IT-ORGANISATION 2019

Exeri

”Exeri är en förebild i norrbottnisk innovations- och entreprenörsanda och har goda förutsättningar att bli ännu en stark bärare av Norrbottens varumärke både nationellt och internationellt. Exeri har med nytänkande och innovation utvecklat teknik för att snabbt upptäcka och lokalisera fel i elnätet men också att förutsäga underhållsbehov. Med smarta sensorer, intelligenta agenter och AI löser man en viktig samhällsutmaning då man möjliggör säkrare och stabilare elförsörjning.”

ÅRETS AFFÄRSÄNGEL

Anders Sundström

”Anders har med kraft, kapital och engagemang engagerat sig i vår region. Han har lång erfarenhet av näringsliv och ett stort nätverk som han nyttjat väl. Anders har genom sitt energiska samt strukturerade arbete starkt bidragit till glädje och tilltro i allmänhet samt Kaunis Irons framväxt och etablering med Luleå som säte i synnerhet.”

ÅRETS NYA FÖRETAGARE

Dan Lestander, Headbanger Lures AB

Dan har på ett föredömligt sätt utvecklat sitt fiskeintresse till en affärsverksamhet med en global marknad. Med stark konstnärlig ådra, innovativt tänkande och en mycket målmedveten produkt-utformning, har Dan utvecklat olika generationer av fiskedrag. Det som 2015 startade med en prototyp och patentansökan introduceras nu på flera marknader med nöjda kunder internationellt. Med goda recensioner från fiskeentusiaster världen över fortsätter företaget att skörda internationella framgångar.

ÅRETS UF-AMBASSADÖR

Christer Jonsson

”Christer har med stort engagemang tagit arbetet med entreprenörskapsutbildning på grundskolan till en ny nivå. Hans arbete har varit uppskattat av både kollegor, föräldrar och framförallt elever. Med ett brinnande driv, en trygghet i att våga utmana sig själv och eleverna samt en tro på att entreprenörskap gör skillnad har han varit med och implementerat Ung Företagsamhets grundskoleläromedel på sin skola. Christer är med och formar framtidens entreprenörer och är på så sätt en av de stora anledningarna till en ljus framtid.”

ÅRETS HANDELSPRIS

Jeansbolaget

”Företagets affärsidé har visat sig vara hållbar eftersom de satsat på ett attraktivt, tidsenligt sortiment som är efterfrågat och tilltalar en bred målgrupp. Genom att vara lyhörd och bevaka marknaden har företaget haft möjlighet att expandera på kort tid. Personalens kundbemötande är hjärtligt och servicenivån i butiken är mycket hög. Mod, drivkraft och näsa för affärer i en föränderlig tid utmärker vinnaren av Årets Handelspris!”

hjärnbalken – årets företagare

Magnus Larsson, Hanzéns

”Årets företagare är familjeföretagare med hjärtan som alltid klappat lite extra för hemstaden och som påverkat många Luleåbor. Med dryga fyrtio år på nacken är de väl etablerade i stadsbilden. De verkar i en bransch där konkurrensen är stentuff och där trenderna avlöser. Att då hålla sig kvar och på topp är en konst. Årets företagare har gjort en lång och händelserik resa – från herrekipering med kostymer till en välsorterad butikskedja med kända varumärken, nu även med skor och inredning. En norrländsk modekedja som lyckats förvalta familjeföretagets kultur och personliga omtanke.”

folkets företagare

Malin Winberg

”Personen som tilldelas priset Folkets Företagare har genom sitt företagande gjort skillnad för Luleå och dess invånare. Personen har bidragit till att göra kommunen till en bättre och mer attraktiv plats att leva och verka i. Företagaren har genom sin gärning lämnat ett positivt avtryck som är en förebild för andra företagare att ta efter. Det är folket som nominerar och det är folkets röst som avgör vem som vinner.”

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG

Navcite

Företaget har vuxit starkt de senaste åren och det med god lönsamhet. Bolaget utvecklar bland annat mobilappar. Men grunden i bolagets idé bygger på att företaget skall utgöra ett smörjmedel för att få människor, affärssystem och verksamhetsmål hos kundföretagen att samverka.”

ÅRETS varumärke

VildaKidz

”Ett engagemang utöver det vanliga. Anna och Stefan har gått från vardagshjältar till internationellt uppmärksammade. VildaKidz är ett varumärke som klivit upp på den nationella scenen och även nått hela vägen över Atlanten till Mark Zuckerberg. Att med så små resurser, men så stort hjärta, bygga ett nationellt starkt varumärke är inspirerande.”

ÅRETS Unga företagare

Viktor Boman, Klöverbergsgården

”En uthållig entreprenör och förebild med hjärtat på landsbygden och blicken mot framtiden med snabb tillväxt och återinvestering i bolaget. Långsiktighet och lokalproduktion är lika viktigt för familjeföretaget som integration bland anställda och innovativ teknik.”

ÅRETS nyetablering

Grepit

”Ett företag i teknisk framkant och med ett innovativt arbetssätt. Med egna system i botten, hjälper företaget sina kunder att förverkliga deras idéer och lösningar. Parallellt skapar de egna innovativa affärsområden och produkter i framkant, med bibehållen lönsamhet. Tekniken bygger på lokal forskning som vidareförädlas och förs ut i världen. Tack vare samarbetet med LTU bidrar företaget även med att värdefull kompetens stannar i regionen.”

ÅRETS hållbarhetspris

Alviksgården

”Naturen i fokus och med djurens bästa framförallt. Alviksgården har jobbat med hållbarhetstänk under 40 år i Norrbotten. Förutom en god djurhållning har företaget satsat på en egen biogasanläggning och är helt självförsörjande på energi. Biogödsel ger näring åt de egna markerna som i sin tur producerar foder åt djuren. Den här företagaren var tidigt ute med hållbarhetsfokus och har målmedvetet och engagerat fått till ett helhetstänk för det lokalproducerade.”

ÅRETS Guldkorn

Holms konditori

Den stabila grunden i Luleås näringsliv återfinns många gånger i led där uppmärksamhet inte hör till vardagen. Folk går till jobbet och levererar, arbetstillfällen upprätthålls och skapas, verksamheter drivs med fast hand vidare och mervärden samt glädje skapas i regionen. När detta dessutom sker under lång tid finns det en särskild anledning att högtidlighålla och fira. 

Till ”Årets Guldkorn” har juryn utsett Holms konditori AB. Med uppskattade bakelser och annat gott sedan 1950-talet via tre generationer har Luleå här en gedigen verksamhet som väl symboliserar stabilitet och långsiktighet.

Årets Samhällsbyggnadspris – För livet i staden

Mats Öhman, MAF Arkitektkontor Luleå

”Årets pristagare är ett mycket väl genomfört byggnadsverk, en ny och viktig mötesplats för alla, särskilt för ungdomar. Verket har flera funktioner, en framtidsplats för sport, lek och kultur. Byggnaden har en naturnära placering där sten och växter är prioriterade i en estetiskt vacker ljussättning. Byggnaden är uppförd i beständiga material som trä, tegel, plåt, och sedum. Detaljerna är väl omhändertagna. Konst, ljus, färgsättning och design är allt igenom närvarande och varmt välkomnande. Det arkitektoniska har kreativt prioriterats även för de tekniska funktionerna. Den multifunktionella byggnaden fångar staden, skogen, sporten och leken.”