Tillsammans kan vi bygga en stark bild av Luleå, länet och norra Sverige

Fyra prestigefyllda Hjärnbalkar ska delas ut under Luleå Business Awards den 2 juni. Ett av priserna är Årets Varumärke och bakom priset står galans partner Sparbanken Nord.

Erika Mattsson, Chef Hållbarhet och Samhälle, Sparbanken Nord är ordförande för juryn, och med sig har hon Anders Hermansson, Bnear IT, Anna Forsman, Fastighetsägarna, Ann-Helen Rönnberg, Luleå Business Region, Jenny Stadin, Swedbank, Linda Sinkkonen, Sunderby Folkhögskola och Maria Wahlberg, Luleå Business Region.

- För oss på Sparbanken Nord känns det som en perfekt matchning mellan det vi vill med vårt varumärke och vad priset står för. Vi vill premiera företag och organisationer som är med och jobbar för en stark och attraktiv plats, tillsammans kan vi bygga en stark bild av Luleå, länet och norra Sverige, säger Erika Mattsson.

Priset Årets Varumärke tilldelas ett företag eller verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

De senaste åren har Årets Varumärke delats ut till Bastads Burgers, Klöverbergsgården och Vilda Kidz.