Priset Årets Företagare delas ut av organisationen Företagarna, lokalt, regionalt och på nationell nivå. Vinnaren har då möjlighet att gå vidare regionalt och nationellt som Årets Företagare.

På Luleå Business Awards den 2 juni delas priset Årets Företagare Luleå ut av Veronica Apelqvist, ordförande Företagarna Luleå.  De tre finalisterna som utsetts av juryn är Gunnar Tåhlin, Galären, Pär Johansson, Norrlandsjord & Miljö och Johanna Grimståhl, Therese Brun och Thomas Andersson, Brightnest Group.

Motiveringar för finalisterna

Galären
Kärleken till hemstaden kan ta sig många uttryck - med ord och bild, med musik eller genom sportsliga framgångar. Eller så gör man staden lite bättre att verka och leva i. Från starten för drygt 30 år sedan har detta bolag vuxit till en miljardkoncern som sätter sin prägel på Luleå. Galären är företaget som ger staden liv.

Norrlandsjord & Miljö
På Storheden hittar vi företaget som tillverkar matjord i parti och minut. Men som också tar hand om förorenade jordmassor OCH återvinner bygg- och rivningsavfall till prima biobränsle. Norrlandsjord & Miljö är ett riktigt kretsloppsföretag som fattat att jorden och skogen är basen i den cirkulära ekonomin. 

Brightnest Group
Från en uppstickare i byråbranschen till en hel företagsgrupp med många strängar på sin lyra. Det går om man vill och här finns viljan att växa åt alla håll, även geografiskt. Luleå är huvudkontoret, med filialer i både Göteborg och Gällivare.