Luleå Business Awards, den stora festen när vi hyllar näringslivet i Luleå gick av stapeln fredag den andra juni på Luleå Energi Arena. Drygt 720 personer hade anmält sig till galan som bestod av middag, prisutdelning och underhållning på Luleå Energi Arena. Kvällens konferencier var programledaren och radioprofilen Gry Forssell som även har sina rötter i Luleå.

Luleå Business Awards är årets stora evenemang där vi tillsammans uppmärksammar och hyllar näringslivet i Luleå genom att prisa företag, organisationer och verksamheter som under året gjort det lilla extra och därigenom bidragit till att sätta vår stad och kommun på kartan.

Här är vinnarna i de olika priskategorierna:

Årets Tillväxtföretag tilldelas LULEÅ MARKANLÄGGNING


Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder. Priset delas ut av Deloitte.

MOTIVERINGEN LYDER:
"På Luleå Markanläggning går vägen till framgång via familjen. Genom att hela tiden utgå från medarbetarna, och genom att organiskt växa tillsammans med sina kunder, jobbar de långsiktigt - och skapar tillväxt. "

Årets Hållbarhetspris tilldelas NORDMARK & NORDMARK

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet. Årets Hållbarhetspris delas ut av av Meta.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Med hållbarheten rotad i det norrländska arvet, ser Nordmark & Nordmark vikten av både internt arbete och sin roll som samhällsbyggare. En stor del av deras styrka ligger i att de arbetar normförskjutande och samtidigt förstår att hållbarhet kräver unika lösningar för specifika situationer."

Årets Innovation tilldelas CUREST

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet. Årets Innovation delas ut av LKAB och Almi.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Samtidigt som dagens regionala hälsovård brottas med utmaningar som kapacitet och geografiska avstånd, har Curest med sin medtech utvecklat nya hållbara lösningar.  Med hjälp av ny teknik har de bland annat hittat ett innovativt och framgångsrikt sätt att på distans rehabilitera nackskador."

Årets Varumärke tilldelas NYHLÉNS HUGOSONS

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet. Årets Varumärke delas ut av Sparbanken Nord.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Nyhléns Hugosons har under många år utvecklat och stärkt sitt varumärke som en av de ledande livsmedelsproducenterna i norr, där ursprunget fortfarande är en viktig del i företagets identitet. Med ett starkt fokus på transparens, kvalitet och det lokala - har de arbetat fram riktigt hållbara affärsmodeller där både tradition och nytänkande finns med. Ett extra plus för deras engagemang att värna om den lokala matproduktionen."

Årets Guldkorn tilldelas DOFFI

Priset premierar långsiktighet och uppmärksammar företag som funnits under en längre tid. Priset delas ut av Advokatbyrån Kaiding.

MOTIVERINGEN LYDER:
”Den stabila grunden i Luleås näringsliv återfinns många gånger där uppmärksamhet inte hör till vardagen. Folk går till jobbet och levererar, företag skapar arbetstillfällen och driver verksamheter med fast hand. Den energin skapar både mervärde och glädje. När detta dessutom sker under lång tid finns en särskild anledning att uppmärksamma, högtidlighålla och fira guldkornet. Årets Guldkorn har under en mycket lång tid bidragit till att våra barn i flera generationer haft funktionella och fina kläder. Företaget symboliserar en gedigen verksamhet, stabilitet och långsiktighet. Tack för det fina, all service och för att ni finns!"

Årets kultur- och samhällsbyggnadspris tilldelas NORDMARK & NORDMARK för Hållbarhetshuset och LUMIRE för hela visionen för Risslans återvinningscentral

Kultur- och samhällsbyggnadspriset som delas ut av Galären, betyder 50 000 kronor som tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

MOTIVERINGEN LYDER:
”Med kreativa och visuella upplevelser har en attraktiv och funktionell plats skapats med stark medvetenhet om återvinning och återbruk. God arkitektur och hållbarhet har genomsyrat allt från byggnader till design, utsmyckning, form, funktion och flöden. 
En medveten och nytänkande beställare som haft höga ambitioner och hållit i taktpinnen för ansvaret att uppnå hela projektets tydliga vision. Tillsammans med arkitekten har ett stilrent byggnadsverk skapats. Dess arkitektur har en spännande form och volym, en elegant fasad och ett framträdande skyltfönster som skapar en nyfikenhet om byggnadens innehåll. Interiören är inbjudande med sin rymd och har en flexibel funktion för framtida användningsområden.”

Luleå kommuns Företagarstipendium tilldelas Per Andersson, PER ANDERSSON SKOGSMASKINER i Råneå AB

Stipendiet om 15 000 kronor syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050. Priset delas ut av Luleå kommun.

MOTIVERINGEN LYDER:
”Per Andersson Skogsmaskiner AB är ett framgångsrikt företag i Råneå. Som företagare bidrar Per Andersson till sin bygd både som arbetsgivare och genom sitt lokala engagemang. Det krävs en bukett av förmågor för att framgångsrikt verka i samma bransch i mer än fyra decennier."

Årets Företagare tilldelas Gunnar Tåhlin, GALÄREN

MOTIVERINGEN LYDER:
”Kärleken till hemstaden kan ta sig många uttryck - med ord och bild, med musik eller genom sportsliga framgångar. Eller så gör man staden lite bättre att verka och leva i. Från starten för drygt 30 år sedan har detta bolag vuxit till en miljardkoncern som sätter sin prägel på Luleå. Galären är företaget som ger staden liv.”

Priset delas ut av Företagarna Luleå.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer om våra partners som möjliggör hela galan här