Vi vill lyfta initiativ som ger staden liv

På Luleå Business Awards delas Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris ut och bakom priset står galans guldpartner Galären.

Marie Karlsson Tåhlin, Projektledare Design och Arkitektur på Galären är ordförande för juryn och med sig har hon Veronika Johansson (Kommunikationschef, Galären), Kristina L Nilsson (Senior Professor i Arkitektur vid LTU), Helene Lindberg (Lindbergs Konst & Ram) samt Linnea Axelsson (Student Civilingenjör Arkitektur på LTU).

- ”Vi vill lyfta initiativ som ger staden liv. Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till hur människor upplever staden. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner och en vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. Vi tror på att samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad både skapar goda förutsättningar för tillväxt och att de tillsammans bidrar till stadens utveckling”, säger Marie Karlsson Tåhlin.

Galärens årliga Kultur- och samhällsbyggnadspris på 50 000 kronor tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

Förra året gick utmärkelsen till Lule Stassteater.