Övre raden från vänster: Eric Eklund, Swedbank, Ulrika Olausson, Handelsbanken, Jan Berlin, SEB och Sami Hietala, Advokatbyrån Kaiding. Nedre raden från vänster: Thomas Taavo, PWC, Gunilla Niska, Grant Thornton och Anna Edin, Nordea.

Guldkornet belönar stabilitet och långsiktighet

Elva priser ska delas ut under Luleå Business Awards den 24 maj maj. Ett av priserna är Årets Guldkorn som Advokatbyrån Kaiding står bakom. De har delat ut priset sedan 2017.

Sami Hietala, advokat och delägare på Advokatbyrån Kaiding är ordförande för juryn:
- ”Årets guldkorn” uppmärksammar de verksamheter och verksamhetsutövare där uppmärksamhet kanske inte hör till vardagen. Verksamheter som under en längre tid skapat arbetstillfällen och andra mervärden för samhället till gagn för Luleå och regionen. Dessa verksamheter utgör i mångt och mycket grundpelare i vårt samhälle. De skapar även energi och glädje i Luleå och regionen.

Övriga deltagare i juryn är Eric Eklund, Swedbank, Ulrika Olausson, Handelsbanken, Jan Berlin, SEB, Thomas Taavo, PWC, Gunilla Niska, Grant Thornton och Anna Edin, Nordea.

Om priset

Priset Årets Guldkorn delas ut till ett företag som utgör en del av grunden i Luleås näringsliv. Företaget symboliserar stabilitet och långsiktighet och ska bidra på ett varaktigt sätt i näringslivet och samhället. Det kan verka i det tysta eller vara mer välkänt bland lulebor och andra. Företaget är väletablerat, har varit verksamt över tid, kan ha "gått i generationer" och är en god representant för sin bransch och näringslivet i stort.