Marie Karlsson Tåhlin

Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris delas ut av Galären

 Varför har ni på Galären valt att stå bakom Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris?
– Vi vill lyfta initiativ som ger staden liv. Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till hur människor upplever staden. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner och en vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. Vi tror på att samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad både skapar goda förutsättningar för tillväxt och att de tillsammans bidrar till stadens utveckling.


Varför är det viktigt att lyfta företag, organisationer eller personer inom kulturen?
 – Vi vurmar för livet mellan husen och vill göra någonting för staden, Luleåborna och besökarna så vi kände att Luleå är moget för Galärens Kultur- och samhällsbyggnadpris, där vi från och med i år inkluderar kulturen i priset. Ska vi få en trevligare stad så behöver vi kulturen för att attrahera människor att vilja bo och verka här. Galärens samhällsbyggnadspris delades ut för första gången 2018. Från och med 2022 står kulturen och arkitekturen i fokus vartannat år i det nya breddade priset.


 Hur har juryn arbetat för att komma fram till en vinnare?
– Vi kastar upp bollen högt i luften och tillsammans med juryns externa expertis inom respektive område väljer ut ett antal personer, företag eller organisationer innan vi utser en vinnare. Det allra viktigaste kriteriet är att initiativet, evenemanget eller insatsen ska ha bidragit till livet mellan husen och gett ett avtryck för Luleå.

Vad ser ni mest framemot under Luleå business awards den 3 juni?
 – Vi ser framför allt fram emot att få dela ut vårt pris. Det känns roligt att kulturen ska få ta plats på galan på ett annat sätt än vad den gjort tidigare.