HSB Norr
Mattias Lundström, vd, och Nea Goldkuhl, hållbarhetsansvarig
Alviksgården
Mikael Hugoson
Bastard Burgers
Simon Wanler och Niclas Öberg
Föregående
Nästa

Foto: Elin Parmhed

De är nominerade till Årets Hållbarhetspris

De är nominerade till Årets Hållbarhetspris. Utmärkelsen delas ut på Luleå Business Awards den 3 juni.

Årets hållbarhetspris tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Sponsor är Meta och juryordförande är Lisa Sig Olesen och Daniel Häggström.

Nominerade:

HSB Norr

Motivering: ”HSB Norr nomineras för deras arbete med social och miljömässig hållbarhet. HSB Norr har år 2020 minskat sina CO2-utsläpp med 77 procent och ingick därför ett nytt klimatavtal i januari som sträcker sig till 2040. De har även ett stort fokus på att skapa energitjänster som hjälper bostadsrättsföreningarna att spara miljön och sänka sina kostnader. De arbetar för att skapa hållbara boenden där en del i det arbetet är att påverka villkoren för boendet genom att ge HSB:s syn på olika politiska förslag och driva frågor som är viktiga för medlemmarna, bostads-marknaden och den hållbara staden.”

Alviksgården

Nominering: ”Alviksgården nomineras för deras arbete med att vara majoriteten självförsörjande. De har ett stort fokus på djurhållning och arbetssättet anpassas efter grisarnas naturliga behov. Grisarna har en och samma skötare under hela uppväxten då det skapar en trygghet för grisen. Genom Biogödseln får markerna näring och producerar i sin tur foder åt grisarna. Med egen spannmålsodling, grisuppfödning, biogasanläggning och flispanna skapas ett naturligt kretslopp på gården. Veden till flispannan kommer från de närliggande skogarna, sedan släpper pannan nästan bara ut vattenånga. ”

Bastard Burgers

Motivering: ”Bastards Burgers nomineras för att de har påbörjat ett stort arbete där de kartlägger hela organisationens utsläpp, sociala aspekter som jämställdhet och community involvement. I stort sett hela menyn att få med växtbaserade alternativ i stället för animaliska råvaror. De har också tagit flera steg för att minska sina utsläpp, Bastard Burgers meny är till exempel numera helt kyckling- och äggfri. De har genomlyst energiförbrukningen på hela organisationen med förbättringsområden, och påbörjat arbetet med att fasa ut alla fossildrivna bilar.”