Galären i Luleå AB
Gunnar Tåhlin
Unik Sweden AB
Robbie Borowczyk och Lisa Pelli Borowczyk
Nåiden Bygg AB
Andreas Nilsson och Malin Hedman
Föregående
Nästa

Foto: Elin Parmhed

De är nominerade till Årets Tillväxtpris i Luleå

Luleå Business Awards, arrangerad av Luleå Business Region med Norr Media som eventpartner, går av stapeln den 3 juni. Nu står det klart vilka som är nominerade till Årets Tillväxtpris.

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

Sponsor är Deloitte och juryordförande är Eva-Lena Fredriksson.

De nominerade:

Galären i Luleå AB

Motivering: ”Galären AB nomineras för deras fokus på hållbarhet, jämställdhet och social hållbarhet. De har startat en rad förbättringsprojekt inom energieffektivisering, driftoptimering och innemiljö för att hushålla med resurser och skapa en mer hälsosam innemiljö. Åtgärderna har även fått positiva effekter i form av minskad energiförbrukning. De har även en överenskommelse med Luleå kommun sedan 2016 att erbjuda 25 procent av de lediga lägenheterna till nyanlända. De har även varit guldsponsorer till Luleå Pride och varje år fördelar de ut över en miljon kronor som stöd till lokala verksamheter inom idrott, kultur, samhällsbyggnad och företagande – verksamheter som ger Luleå liv.”

Unik Sweden AB

Motivering: ”Unik Sweden AB nomineras för deras arbete med hållbarhet, jämställdhet och social hållbarhet. Företaget grundades av en nyzeeländsk man och en tornedalsk kvinna och i dag har de 28 anställda och bland dessa finns 14 olika nationaliteter och minst lika många olika språk och kulturer. Unik arbetar med att minska sin klimatpåverkan och med att erbjuda hållbara alternativ till sina kunder. Deras hållbarhetsarbete spänner över hela organisationen och är grundande i deras val av leverantörer, produkter och förpackningsmaterial. Utöver det arbetar de med social hållbarhet genom att delta i aktiviteter som bidrar till en bättre värld med i samarbete med bland annat VildaKidz, LTU och Kvinnojouren.”

Nåiden Bygg AB

Motivering: ”Nåiden Bygg AB nomineras även dem för sitt gedigna arbete med jämställdhet, hållbarhet och social hållbarhet. De återanvänder material i den mån det går och ställer krav på sina underleverantörer vad gäller råvaror och transporter. Företagets mål var att minska den totala mängden osorterat avfall i projekt med 5 procent under året. Det målet uppnådde de och den totala mängden minskade från 23,85 till 15,9 procent år 2020. Alla tjänstemän hos Nåiden Bygg har utbildats inom organisatorisk och social arbetsmiljö och under hösten 2020 undersöktes arbetsmiljön i företaget med goda resultat som följd. Inga händelser av diskriminering har upptäckts eller inrapporterats inom företaget under 2020. Utöver det engagerar sig Nåiden mycket i det lokala föreningslivet.”