De ska utse Årets tillväxtföretag

Foto: Linda Sundström, Norrmedia

Luleå business awards går av stapeln 3 juni. Jurygrupperna nominerar tre företag eller organisationer i respektive kategori, varav en är tillväxt. ”Vi vill uppmärksamma företag som har mod och förmåga att satsa på en varaktig tillväxt, och på det sättet bidrar till utvecklingen och framtiden i vår region”, säger Eva-Lena Fredriksson från Deloitte som är sponsor för jurygruppen. 

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska tillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder. 

Sponsor är Deloitte. 

Varför är det viktigt att stå bakom ett tillväxtpris? 

– Vi vill uppmärksamma företag som har mod och förmåga att satsa på en varaktig tillväxt, och på det sättet bidrar till utvecklingen och framtiden i vår region. Vi söker efter en tillväxt som är ett resultat av en strategisk och medveten satsning från företagets sida, med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och lönsamhet, säger Eva-Lena Fredriksson. 

Hur arbetar ni på Deloitte för tillväxt? 

– Vårt engagemang i denna gala och prisutdelning är en del i vårt arbete för att uppmärksamma de företag som jobbar aktivt med tillväxt. En naturlig del i ett företags tillväxtresa kan exempelvis handla om köp eller försäljning av bolag, omstrukturering eller omorganisation. Vi på Deloitte jobbar kontinuerligt med strategiska och finansiella rådgivningstjänster vid alla olika faser av ett företags ekonomiska cykel.  

Finns det någon aspekt hos företag som ni fokuserar mest på? 

– Vi i juryn har ett antal grundkriterier som vi utgår ifrån i vår urvalsprocess, bland annat inhämtar vi offentliga data från företagens årsredovisningar som rankas utifrån genomsnittlig omsättningsökning. Juryn tittar därefter närmare på de företag som hamnar bland de främsta i detta urval, för att skapa en förståelse för tillväxtens bakomliggande faktorer, aktuell verksamhetsstatus samt företagets framtidsplaner (mål och faktorer för framtida tillväxt), säger Eva-Lena Fredriksson. 

Text: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.