Luleås starkaste varumärke ska utses

Foto: Linda Sundström, Norrmedia

Juryn för kategorin Årets varumärke fokuserar på varumärkesbyggande kring den egna verksamheten, men också på platsen där företaget verkar. ”Varumärkesbyggande får gärna kombinera den egna verksamheten med platsen. Det blir ytterligare en attraktionskraft”, säger juryordförande Erika Mattsson från Sparbanken nord som är sponsor. 

Luleå business awards pris Årets varumärke tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet. 

Sponsor är Sparbanken nord och juryordförande är Erika Mattsson. 

Varför är det viktigt att stå bakom ett varumärkespris? 

– Ett välskött varumärke kan innebära så många dimensioner utöver att skapa kännedom för det egna företaget. Ett varumärke kan fyllas med innehåll som bidrar till stolthet hos medarbetare men också för de som bor på platsen som det förknippas med. Ett varumärke kan också skapa engagemang och bidra till hållbar utveckling för platsen, säger hon. 

Hur kommer ni tänka kring årets nomineringar? 

– Det blir en blandning av både den egna utvecklingen som företaget gjort i sitt varumärkesbyggande, men också om de skapat uppmärksamhet för platsen de befinner sig på. Varumärkesbyggande får gärna kombinera den egna verksamheten med platsen. Det blir ytterligare en attraktionskraft. Norrbotten har många företag som vill stärka både sin verksamhet och platsen. Det finns många som kopplar sig tydligt till sitt ursprung eller genom att ta ansvar för och bidra till platsens behov. 

Hur arbetar Sparbanken nord för att stärka platsen där ni verkar? 

– Vårt varumärke är starkt kopplat till regionen. Våra kunder är här. Vår affär är att finansiera kundernas drömmar, men också att koppla det till platsen, säger hon och tillägger att den lokala förankringen är stor och att banken kommer lokalinnevånarna till nytta även genom deras aktiva samhällsengagemang. 

– Sparbanken skapades för att gemene man skulle kunna spara. Men har inte heller någon aktieägare utan återinvesterar delar av vinsten i alltifrån hyperlokala till regionala satsningar inom exempelvis föreningsliv, kultur, forskning och näringsliv. 

Hon tycker det känns roligt att komma igång med nomineringsarbetet. 

– Vi har många kompetenser i gruppen. Det är roligt att arbetat tillsammans och få olika perspektiv, säger Erika Mattsson. 

Text: Norr Media
Artikeln finns att läsa på Norrbottens Affärer.