NOMINERA TILL LULEÅ BUSINESS AWARDS

ÅRETS VARUMÄRKE | SPARBANKEN NORD

De två viktigaste kriterierna för ett starkt varumärke är:
1. Att flera har hört talas om det
2. Att det finns en positiv bild av varumärket

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE | STUDENTCONSULTING

Det finns många initiativrika unga Luleåbor som tar saken i egna händer och skapar en plattform för sin egen framtid. På så sätt bidrar de på ett strålande sätt till Luleås tillväxt.

Priset tilldelas en ung och modig företagare som driver ett företag med utvecklingspotential. Företagaren är max 35 år. Företaget andas nytänkande; exempelvis i form av nya affärsmodeller, kreativitet, okonventionella vägval eller öppenhet för samarbeten i nya former eller med nya aktörer.

ÅRETS HÅLLBARHETSPRIS | FACEBOOK

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet. Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer.

NOMINERINGSFÖNSTRET ÄR STÄNGT

TACK FÖR ERA NOMINERINGAR