Press & kontakt

Maria Wahlberg
+46 (0) 72-528 29 97
maria.wahlberg@luleabusiness.se

Ann-Sofie Lund
+46 (0) 70-217 11 09
ann-sofie.lund@norrmedia.se

PressBILDER

Vid användande av bilder ska hänvisning ske till Luleå Business Awards och fotograf Norr Media.