I juryn, från vänster: Linda Björk, Luleå Business Region, Jacob Westman, Luleå Energi, Niclas Wikström, Oh My, Katharina Frank, Luleå Energi (ordförande), Anna Rosendahl, Culpeo och Partners, Viktor Kåreborn, Luleå kommun och Marcus Skårman, Poolia. 

Sex prestigefyllda Hjärnbalkar ska delas ut under Luleå Business Awards 24 maj. Ett av priserna är Årets Arbetsgivare och bakom priset står galans partner Luleå Energi.

Katharina Frank, chef HR & Hållbarhet på Luleå Energi, är juryns ordförande.
– När företag listar sina största utmaningar för framtiden så kommer kompetensförsörjningsfrågan ofta först. Oavsett bransch. Att lyckas attrahera och utveckla kompetens är en nyckel för alla verksamheter, för omställningen, och för kommunen i stort. Det är ett viktigt pris som ligger oss varmt om hjärtat, för det handlar i grund och botten om att få människor att trivas, må bra och växa.

Övriga deltagare i juryn är Linda Björk, Luleå Business Region, Jacob Westman, Luleå Energi, Niclas Wikström, Oh My, Katharina Frank, Luleå Energi (ordförande), Anna Rosendahl, Culpeo och Partners, Viktor Kåreborn, Luleå kommun och Marcus Skårman, Poolia. 

Priset Årets Arbetsgivare, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt och strukturerat för att vara en attraktiv arbetsgivare. I grunden handlar det om tre delar som alla behöver vara i balans; ekonomi, miljö/klimat, och inte minst människa. Företaget ska kunna påvisa en förflyttning genom relevanta nyckeltal och initiativ inom området attraktiv arbetsgivare.