Nominera till Hjärnbalkarna inom Luleå Business Awards

Nu är nomineringsprocessen för årets Luleå Business Awards avslutad.

Det spännande arbetet med att ta ut de tre finalisterna och slutligen vinnarna av årets Hjärnbalkar kommer att pågå under våren. 

Årets Innovation

Priset tilldelas till det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet.

Årets Innovation 2022 delas ut av Almi och LKAB.

Nomineringsprocessen är avslutad.

Årets Hållbarhetspris

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Årets Hållbarhetspris 2022 delas ut av Meta.

Nomineringsprocessen är avslutad.

Årets Varumärke

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Årets Varumärke 2022 delas ut av Sparbanken Nord.

Nomineringsprocessen är avslutad.

Årets Tillväxtpris

Priset tilldelas det företag som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst tio miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska genomsnittstillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

Ingen nomineringsprocess kommer att ske för Årets TIllväxtföretag då det baseras på faktiska siffror.

Årets Tillväxtföretag 2022 delas ut av Deloitte.