Nominera till Hjärnbalkarna inom Luleå Business Awards

Nu har vi öppnat nomineringsprocessen för Hjärnbalkarna inom Luleå Business Awards.

Vilka anser du bör vinna årets Hjärnbalkar? Det företag eller den verksamhet som blir nominerad ska ha säte och vara verksam inom Luleå kommun för att gå vidare i nomineringsprocessen. Antalet nomineringar kommer inte att tas till hänsyn. Ingen nomineringsprocess kommer att ske för Årets TIllväxtpris då det baseras på faktiska siffror.

Bland er som nominerar kommer en slumpmässig vinnare att utses som får två biljetter till årets Luleå Business Awards den 2 juni.

Vi ser fram emot din nominering senast den 12 februari 2023.

Årets Innovation

Priset tilldelas till det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet.

Här nominerar du till Årets Innovation

Årets Innovation 2022 delas ut av Almi och LKAB.

Årets Hållbarhetspris

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer. Företaget ska arbeta långsiktigt och visa en handlingskraft i det konkreta genomförandet.

Här nominerar du till Årets Hållbarhetspris

Årets Hållbarhetspris 2022 delas ut av Meta.

Årets Varumärke

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Här nominerar du till Årets Varumärke

Årets Varumärke 2022 delas ut av Sparbanken Nord.

Årets Tillväxtpris

Priset tilldelas det företag som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst tio miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska genomsnittstillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

Ingen nomineringsprocess kommer att ske för Årets TIllväxtföretag då det baseras på faktiska siffror.

Årets Tillväxtföretag 2022 delas ut av Deloitte.