Lba Bakgrund Square

Nominera

Folkets Förebild

I år är det fina priset Årets Förebild tillbaka. Det är LF Norrbotten som står bakom priset. 

Folkets förebild uppmärksammar en person som med sitt arbete gör Luleå till en bättre plats att bo, leva och verka på. En eldsjäl som tillför framtidstro och med stort engagemang delar med sig av sina kunskaper och idéer.

Nomineringen till Folkets Förebild har avslutats.

Luleå kommuns Företagarstipendium

Varje år delar Luleå kommun ut ett företagarstipendium till en företagare i kommunen. Från och med 2024 kan allmänheten nominera en företagare som man anser bör få stipendiet. Läs mer här >>

Nomineringen till Luleå kommuns företagarstipendium stängdes den 3 februari.

 

Nominera till Hjärnbalkarna

Nomineringsprocessen för "Hjärnbalkarna" Årets Arbetsgivare, Årets Innovation, Årets Hållbarhetspris, Årets Samverkanspris och Årets Varumärke är avslutad. 

Hjärnbalken skapad av Eva Gunnarsdotter Björk har blivit en symbol för positivt företagande i Luleå. Priset är exklusivt, eftertraktat och prestigefyllt – en ”näringslivets Guldbagge”. 

Årets Arbetsgivare

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt och strukturerat för att vara en attraktiv arbetsgivare. I grunden handlar det om tre delar som alla behöver vara i balans; ekonomi, miljö/klimat, och inte minst människa. Företaget ska kunna påvisa en förflyttning genom relevanta nyckeltal och initiativ inom området attraktiv arbetsgivare.

Årets Arbetsgivare 2023 delas ut av Luleå Energi.

Årets Hållbarhetspris

Årets tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet. Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer.

Årets Hållbarhetspris 2023 delas ut av Meta.

Årets Innovation

Priset tilldelas till det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet.

Årets Innovation 2023 delas ut av LKAB

Årets Samverkanspris

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som genom samverkan skapat förutsättningar för att stärka Luleå och regionen. Det kan vara genom nya affärsmöjligheter och samskapande modeller, innovativa samarbetsformer och gemensamma satsningar eller nyskapande nätverk som bidragit till en hållbar effekt på samhällsutvecklingen.

Årets Samverkanspris 2023 delas ut av Sparbanken Nord

Årets Tillväxtpris

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst tio miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska genomsnittstillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

Årets Tillväxtpris 2023 delas ut av Deloitte

Ingen nomineringsprocess sker för Årets Tillväxtpris då det baseras på faktiska siffror.

Årets Varumärke

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Årets Varumärke 2023 delas ut av NTM Media.

Nomineringsprocessen för Hjärnbalkarna avslutades den 14 februari, kl. 23.59.