Varje år delar Luleå kommun ut ett företagarstipendium på 15 000 kronor till en företagare i kommunen. Syftet är att uppmärksamma företagare som är goda förebilder för andra företagare och för hela samhället.

Från och med 2024 kan allmänheten nominera en företagare som man anser bör få stipendiet.

Kriterier för nominering

  • Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens insats som är i fokus.
  • Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.

Så väljs stipendiaten

Efter att nomineringarna kommit in väljer Luleå kommuns kontor för näringsliv och omvärld ut två till fyra företagare som uppfyller kriterierna. Kommunstyrelsen beslutar om vem av dessa som tilldelas företagarstipendiet.

Vid urvalet av stipendiater är det framför allt två saker som bedöms: om företagaren bidrar till ett gott företagsklimat och/eller en bred och växande arbetsmarknad.

Beslut fattas av kommunstyrelsen och priset delas ut vid Luleå Business Awards

Nominera din kandidat

Fram till den 3 februari 2024 har du möjlighet att nominera den företagare som du tycker förtjänar att uppmärksammas.

Läs mer och nominera på Luleå kommuns webb >>