I juryn, från vänster: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapen, Josefina Nordmark, Nordmark & Nordmark, Lisa Sig Olesen, Meta (ordförande), Oskar Hederyd, Luleå Business Region, Åsa Koski, Luleå kommun och Jan Kemi, Geovision. På bilden saknas Jan Esensjö, Petrina & Partner och Karin Åberg, Luleå Business Region. 

Sex prestigefyllda Hjärnbalkar ska delas ut under Luleå Business Awards 24 maj. Ett av priserna är Årets Hållbarhetspris och bakom priset står galans partner Meta. 

Lisa Sig Olesen, community development manager på Meta, är juryns ordförande.
– Att nå en hållbar verksamhet är inte alltid utan utmaningar och vi på Meta anser att företag, stora som små, som tar ansvar för ett bättre klimat ska uppmärksammas för sina insatser. Därför är vi stolta över att återigen att dela ut Årets Hållbarhetspris under Luleå Business Awards och hylla det hårda arbete som Luleås företag utför.

Övriga deltagare i juryn är Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapen, Josefina Nordmark, Nordmark & Nordmark, Oskar Hederyd, Luleå Business Region, Åsa Koski, Luleå kommun, Jan Kemi, Geovision, Jan Esensjö, Petrina & Partner och Karin Åberg, Luleå Business Region.

Årets Hållbarhetspris, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet. Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer.