I juryn, från vänster: Helene Westman Lindberg, Lindbergs Konst & Ram, Marie Karlsson Tåhlin, Galären (juryns ordförande), Anette Winblad von Walter, Region Norrbotten, Veronika Johansson, Galären och Berndt Tiberg, Autumn Leaves Communication. 

Elva priser ska delas ut under Luleå Business Awards den 24 maj. Ett av priserna är Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris och bakom priset står galans partner Galären.

Marie Karlsson Tåhlin, projektledare Arkitektur & design, är juryns ordförande:
– För oss på Galären handlar Kultur- och samhällsbyggnadspriset om att lyfta initiativ som ger staden liv. I fjol delade vi ut priset till arkitekturen, i år har vi fokus på kulturen. Kulturen är väldigt viktig för att göra en stad levande och attraktiv för dess invånare och för att få människor att vilja bo och verka här.

Övriga deltagare i juryn är Anette Winblad von Walter, kulturchef på Region Norrbotten, Berndt Tiberg, Autumn Leaves Communication, Helene Westman Lindberg, Lindbergs Konst & Ram och Veronika Johansson, kommunikationschef på Galären.

Om Galärens pris

Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till människors upplevelser av staden. Hur staden gestaltas påverkar hur den uppfattas av både Luleåbor och besökare. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner. En vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. I samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad skapas goda förutsättningar för tillväxt. Det handlar om att skapa upplevelser, medvetenhet, attraktivitet, hållbarhet och funktion så att kultur och samhällsbyggande tillsammans bidrar till stadens utveckling. En utveckling som stimulerar livet i och mellan husen.

Galärens årliga Kultur- och samhällsbyggnadspris på 50 000 kronor tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och äger 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Vi bygger hållbart och ansvarsfullt med spännande arkitektur. Som samhällsbyggare vill vi göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad – vi ger staden liv. Läs mer om oss på galaren.se