I juryn, från vänster: Ulrica Magnusson, Luleå Business Region, Fredrika Johansson, Ebeneser, Petter Antti, Hushållningssällskapen, Erika Mattsson, Sparbanken Nord (ordförande), Daniel Granlund, Luleå kommun,  Johanna Fjällblad, Luleå Business Region, Erik Ranängen, Byggföretagen och Jonna Barsk, SSAB.

Sex prestigefyllda Hjärnbalkar ska delas ut under Luleå Business Awards 24 maj. Ett av priserna är Årets Samverkanspris och det är galans partner Sparbanken Nord som står bakom priset.

Erika Mattsson, chef Hållbarhet/Samhälle på Sparbanken Nord, är juryns ordförande.
– För oss på Sparbanken Nord känns det som en fin matchning mellan det vi vill bidra med och vad priset står för. Vi vill premiera andra som är med och jobbar tillsammans för att stärka Luleå och hela regionen, och skapar till en hållbar utveckling av vår gemensamma plats.

Övriga deltagare i juryn är Ulrica Magnusson, Luleå Business Region, Fredrika Johansson, Ebeneser, Petter Antti, Hushållningssällskapen, Erika Mattsson, Sparbanken Nord, Daniel Granlund, Luleå kommun,  Johanna Fjällblad, Luleå Business Region, Erik Ranängen, Byggföretagen och Jonna Barsk, SSAB.

Årets Samverkanspris, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som genom samverkan skapat förutsättningar för att stärka Luleå och regionen. Det kan vara genom nya affärsmöjligheter och samskapande modeller, innovativa samarbetsformer och gemensamma satsningar eller nyskapande nätverk som bidragit till en hållbar effekt på samhällsutvecklingen.