I juryn, från vänster: Mattias Mannberg, Luleå Business Region, Josefine Wihlzon, Luleå kommun, Hans Wahlquist, Epiroc, Erika Willman, Luleå Business Region, Eva-Lena Fredriksson, Deloitte (ordförande), Petter Alapää, Norrlandsfonden, Camilla Sehlin, Luleå Näringsliv och Magnus Edin, Liko Hill-Rom.

Sex prestigefyllda Hjärnbalkar ska delas ut under Luleå Business Awards 24 maj. Ett av priserna är Årets Tillväxtpris och det är galans partner Deloitte som står bakom priset.

Eva-Lena Fredriksson, gruppchef på Deloitte i Luleå, är juryns ordförande.
– För oss på Deloitte är det här en del av en viktig strategi. Vi vill uppmärksamma och lyfta företag som har mod och förmåga att satsa på tillväxt och därmed bidra till vår regions utveckling.

Övriga deltagare i juryn är Mattias Mannberg, Luleå Business Region, Josefine Wihlzon, Luleå kommun, Hans Wahlquist, Epiroc, Erika Willman, Luleå Business Region, Petter Alapää, Norrlandsfonden, Camilla Sehlin, Luleå Näringsliv och Magnus Edin, Liko Hill-Rom.

Årets Tillväxtpris, som är en Hjärnbalk, belönar ett företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst tio miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska genomsnittstillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.