I juryn, från vänster: Jenny Stadin, Swedbank, Jan Forsmark, Designat Ljus Europa, Elisabeth Ennefors, Luleå kommun, Sofia Forsberg, NTM Media (ordförande), Fredrik Sidevärn, Bistron, Alexandra Nyman och Maria Wahlberg, Luleå Business Region.Sex prestigefyllda Hjärnbalkar ska delas ut under Luleå Business Awards 24 maj. Ett av priserna är Årets Varumärke och bakom priset står galans partner NTM Media.

Sofia Forsberg, försäljningschef på NTM Media, är juryns ordförande.
– Vi representerar lokal nyhetsmedia och vi vet att vi är en viktig spelare gentemot det lokala näringslivet, studier visar på att just nyhetsmedia och dess kontext driver trovärdighet för lokala varumärken. För oss ligger det extra varmt om hjärtat att stå bakom varumärkespriset, att få vara med och prisa våra fantastiska företag som varje dag arbetar för att göra Luleå till en bra plats att leva och bo på.

Övriga deltagare i juryn är Jenny Stadin, Swedbank, Jan Forsmark, Designat Ljus Europa, Elisabeth Ennefors, Luleå kommun, Fredrik Sidevärn, Bistron, Alexandra Nyman och Maria Wahlberg, Luleå Business Region.

Priset Årets Varumärke tilldelas ett företag eller verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.