Deloitte

Deloitte är galans äldsta partner. De har varit med och delat ut Årets Tillväxtpris sedan 2004, alltså 20 år.  Eva-Lena Fredriksson, gruppchef på Deloitte i Luleå, är juryns ordförande:
– För oss på Deloitte är det här en del av en viktig strategi. Vi vill uppmärksamma och lyfta företag som har mod och förmåga att satsa på tillväxt och därmed bidra till vår regions utveckling.


Eva-Lena Fredriksson, Deloitte.

Om Deloitte

På Deloitte i Luleå är vi drygt 20 medarbetare som tillsammans har en bred kompetens inom revision och skatt. Vi ger råd vid ägarförändringar och biträder med såväl ekonomisk- som skattemässig- och juridisk rådgivning vid köp-/försäljning eller omstrukturering av företag. Vi har ett väl etablerat kontaktnät med företagsledare, banker, jurister och andra viktiga beslutsfattare som kan vara till nytta för dig som är näringsidkare. Vi erbjuder även möjlighet att nätverka med det lokala näringslivet genom våra aktiviteter såsom nätverksträffar och skattedagar. Läs mer om Deloitte

Gabardin

Gabardin är produktionsbolaget som skapar de filmer och rörliga material ni ser i samband med Luleå Business Awards.

Om Gabardin

Gabardin är ett nytänkande produktionsbolag specialiserat på film, animation och VOD. På Gabardin tror vi på berättelsens kraft i såväl det lilla som det stora. Våra team i Stockholm, Luleå och Piteå arbetar tillsammans för att skapa minnesvärda projekt som engagerar och berör, med beställarens behov i fokus. Läs mer om Gabardin

LKAB

LKAB delar ut priset Årets Innovation på Luleå Business Awards. David Högnelid, LKAB är juryns ordförande:  
– Ett attraktivt och hållbart Sverige, Norrbotten och Luleå är beroende av att förändras med tiden och utveckling av nya idéer, produkter och tjänster. Det gäller såväl stora som små, och nya som etablerade företag.  Vi på LKAB har tagit flera stora språng historiskt och står nu inför nya utmaningar att producera fossilfri järnsvamp och att utvinna kritiska mineral som fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det är viktigt för klimatet men samtidigt också viktigt för LKAB:s framtida konkurrenskraft. Genom priset vill vi uppmärksamma de drivna personerna och innovativa företagen som ser möjligheterna före alla andra, de som tar risk och banar väg. De som skapar utveckling och en bättre framtid genom innovation.

David Högnelid, LKAB

Om LKAB

LKAB erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för en internationell marknad. Vi leder också den gröna omställningen av järn- och stålindustrin genom att utveckla järnsvamp och andra koldioxidfria processer och produkter. Vi har verkat sedan 1890 – hela tiden med Norrbotten som bas. Vår identitet är rotad i Malmfälten, eller närmare bestämt i våra gruvor i Kiruna och Gällivare kommun. Läs mer om LKAB

Luleå kommun

Luleå kommun delar årligen ut Luleå kommuns Företagarstipendium på Luleå Business Awards.  Läs mer om Luleå kommun

Luleå Energi

Luleå Energi delar ut priset Årets Arbetsgivare på Luleå Business Awards. Priset är nytt för året. Katharina Frank, chef HR & Hållbarhet på Luleå Energi är ordförande för juryn och har lett jurygruppsarbetet:
– När företag listar sina största utmaningar för framtiden så kommer kompetensförsörjningsfrågan ofta först. Oavsett bransch. Att lyckas attrahera och utveckla kompetens är en nyckel för alla verksamheter, för omställningen, och för kommunen i stort. Det är ett viktigt pris som ligger oss varmt om hjärtat, för det handlar i grund och botten om att få människor att trivas, må bra och växa.

Katharina Frank, Luleå Energi

Om Luleå Energi

Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi, de helägda dotterbolagen Luleå Energi Elnät och Lunet, det till 91 procent ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå. Lulekraft ägs till 50 procent av Luleå Energi. Moderbolaget Luleå Energi AB:s affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Moderbolaget ägs till 100 procent av Luleå Kommunföretag AB. Läs mer om Luleå Energi

Meta

Meta står bakom Årets Hållbarhetspris. Lisa Sig Olesen, community development manager på Meta, är juryns ordförande och har lett jurygruppsarbetet.
– Att nå en hållbar verksamhet är inte alltid utan utmaningar och vi på Meta anser att företag, stora som små, som tar ansvar för ett bättre klimat ska uppmärksammas för sina insatser. Därför är vi stolta över att återigen att dela ut Årets Hållbarhetspris under Luleå Business Awards och hylla det hårda arbete som Luleås företag utför.

Lisa Sig Olesen, Meta

Om Meta

Meta är att ge människor möjlighet att skapa communities och föra världen närmare samman. Våra produkter ger fler än tre miljarder människor runt om i världen möjlighet att stötta varandra och dela med sig av sina idéer. Läs mer om Meta

NTM Media

NTM Media står bakom priset Årets Varumärke. Sofia Forsberg, försäljningschef på NTM Media, är juryns ordförande:
– Vi representerar lokal nyhetsmedia och vi vet att vi är en viktig spelare gentemot det lokala näringslivet, studier visar på att just nyhetsmedia och dess kontext driver trovärdighet för lokala varumärken. För oss ligger det extra varmt om hjärtat att stå bakom varumärkespriset, att få vara med och prisa våra fantastiska företag som varje dag arbetar för att göra Luleå till en bra plats att leva och bo på.

Katharina Frank, Luleå Energi

Om NTM Media

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet. Vi levererar lokala nyheter varje dag och verkar för det välmående lokala samhället för att skapa en bättre plats att leva och verka i. Med trovärdig nyhetsmedia som grund för hela verksamheten har vi medarbetare, läsare och kunder från Småland till Norrbotten. Läs mer om NTM Media

Samljus

Samljus AB levererar teknik och personal till musik- kultur- och eventsektorn. Genom stor tillgång av ljud- och ljusteknik samt flexibla scenlösningar och kompetent personal har vi möjlighet att skapa rätt stämning vid varje tillfälle. 

Vi erbjuder våra kunder uthyrningslösningar som är flexibla och effektiva i en bransch där det många gånger handlar om korta och mycket varierande uppdrag. Vi tar vara på alla möjligheter och se lösningar i allt från smått till stort. Vi tar fram tekniska förslag utifrån era önskemål, artisternas behov, fysiska möjligheter, tidsaspekter och väver ihop allt detta med vår 20 år långa erfarenhet i branschen. Läs mer om Samljus

Sparbanken Nord

Sparbanken Nord står bakom det nya priset Årets Samverkanspris. Erika Mattsson, chef Hållbarhet/Samhälle på Sparbanken Nord, är juryns ordförande:
– För oss på Sparbanken Nord känns det som en fin matchning mellan det vi vill bidra med och vad priset står för. Vi vill premiera andra som är med och jobbar tillsammans för att stärka Luleå och hela regionen, och skapar till en hållbar utveckling av vår gemensamma plats.

Erika Mattsson, Sparbanken Nord

Läs mer om Sparbanken Nord