Priset Årets Arbetsgivare, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt och strukturerat för att vara en attraktiv arbetsgivare. I grunden handlar det om tre delar som alla behöver vara i balans; ekonomi, miljö/klimat, och inte minst människa. Företaget ska kunna påvisa en förflyttning genom relevanta nyckeltal och initiativ inom området attraktiv arbetsgivare.

Årets Arbetsgivare 2023 delas ut av Luleå Energi.

 

Hjärnbalken har blivit en symbol för positivt företagande i Luleå. Priset är exklusivt, eftertraktat och prestigefyllt – en ”näringslivets Guldbagge”.