Årets Samverkanspris, som är en Hjärnbalk tilldelas det företag eller den verksamhet som genom samverkan skapat förutsättningar för att stärka Luleå och regionen. Det kan vara genom nya affärsmöjligheter och samskapande modeller, innovativa samarbetsformer och gemensamma satsningar eller nyskapande nätverk som bidragit till en hållbar effekt på samhällsutvecklingen.

Årets Samverkanspris 2023 delas ut av Sparbanken Nord. 

 

Hjärnbalken har blivit en symbol för positivt företagande i Luleå. Priset är exklusivt, eftertraktat och prestigefyllt – en ”näringslivets Guldbagge”.